RECOMENDACIÓNS PARA PERSOAS QUE VOLTAN A TRABALLOS NON ESENCIAIS