Anuncio de desafectación do recinto do Colexio de Pino de Val