Selección de catro peóns para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais (PEL-CONCELLOS 2019)