Selección de catro peóns-conductor para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais (PIL 2020)