Ordenanza de Vías Públicas, accesos e espazos de titularidade municipal